Tallentajan työ Savon tuomiokirjaprojektissa

Tallennustyö jaetaan yhden käräjäpöytäkirjan mittaisiin yksiköihin.  Toisin sanoen pienin tallennustehtävä on yksien käräjien mittainen, tekstinä  muutamia sivuja.  Kukin tallentaja voi pyytää mahdollisuuksiensa mukaan useampia tallennusjaksoja, mutta pääsääntöisesti aloitetaan yhdestä jaksosta.  Tallentaja voi esittää toivomuksen käräjäkunnasta ja ajankohdasta; mahdollisuuksien mukaan niitä noudatetaan. 

Henkilölle, joka lähtee mukaan tuomiokirjaprojektiin laatimaan henkilöhakemistoa, toimitetaan yksien (tai useampien) käräjien pöytäkirja mikrofilmiltä skannattuina kuvatiedostoina.  Suppeam-mat kuvatiedostot lähetetään sähköpostin liitteenä.  Kuvatiedostot ovat .jpg-muodossa eli yleisimmillä kuvankatselu- ja –käsittelyohjelmilla luettavissa.  Tallentajalle lähetetään lisäksi sähköpostin liitteenä Excel-pohjainen taulukko, johon tiedot tallennetaan. 

Excel-taulukkoon kirjataan ensin lähdetiedot, sitten pöytäkirjan johdantotekstistä päiväys, käräjäpiirin alue yms. ja vielä tallentajan tunnus.  Sitten alkaa varsinainen nimien poiminta.  On syytä poimia johdannosta ensin tuomarin nimi ja lautakunnan jäsenten nimet. Heidän huomautussarakkeeseensa merkitään ”johdanto”.   Sitten poimitaan itse tekstistä huolellisesti kaikki henkilönnimet ja heidän kotikylänsä, jos se on mainittu.  Henkilönnimen yhteyteen kirjataan aina nimen sijaintitieto, jotta lopullisen nimihakemiston käyttäjä löytää oikean kohdan vaivattomasti.  Jos sama henkilö mainitaan pöytäkirjassa useamman jutun yhteydessä, hänen nimensä kirjataan niin monta kertaa, kuin juttuja on.  Vastaavasti, jos lautamies mainitaan sekä johdannossa että toimitsijan tai asianosaisen roolissa, otetaan kummankin tyypin maininnat mukaan.  Varsinaista tekstiä ei tarvitse lukea eikä ymmärtää aivan kirjain kirjaimelta, kunhan kaikki henkilönnimet tulevat täsmällisesti poimituiksi.  Työnsä tehtyään tallentaja palauttaa täytetyn Excel-taulukon.

Kun tallentaja on poiminut nimet yhdestä käräjäpöytäkirjasta, pääsee siirtymään seuraaviin.  Aikaa nimien poimintaan on 6 kuukautta.  Jos nimien poiminta jostakin syystä estyy, asiasta on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti, jotta työ voidaan antaa toisen tehtäväksi. 


Liitteet:  1. Tuomiokirjan tallentajalomake
               2. Tallentajalomakkeen työohjeet
               3. Tallentajalomakkeen täyttöohjeet (Kommentit)
               4. Tuomiokirjan tallentajalomakkeen esitäytetty mallilomake
               Tiedostot: 
                   1. Tuomiokirjojen tutkiminen
                   2. Tuomiokirja sanasto
                   3. Vanhoja käsialoja
                   4. Tuomijokirjan tallentajalomake

Sivut päivitetty 2.10.2021