Tallentajalomakkeen täyttöohjeet

Tuomiokunta Tuomiokunta, esim: Savo
 
Rulla N:o Rullanumero, esim: ES 2001
 
Nide N:o Nidenumero, esim: oo.1
   
vuosi Vuosi, esim: 1689 
   
kuukausi Kuukausi, esim: Jun tai 7
   
päivä/ päivät Päivämäärät, esim 23,24 ja 25
 
Käräjäkunta Minkä alueen käräjät, esim: Kerimäki.  (…med almogen af Kerimäki…)
   
Kylä Kylän nimi, missä käräjät on pidetty
   
Talo Kenen talossa käräjät on pidetty
   
Tallentaja N:o Saat tämän tiedon Varkauden Seudun Sukututkijat Ry:ltä sähköpostitse: reijo.luostarinen@pp.inet.fi
   
Tallenuspäivä Päivä, jolloin tallennus valmis
 
Sivu Sivun tai kuvan numero.  Jos kuvassa on kaksi sivua, täytyy merkitä, onko kyseessä vasen vai oikea sivu: a=vasen b=oikea.
  Sivunumero kirjataan, kun uusi sivu alkaa. Samalla sivunumerolla olevat sivut erotellaan toisistaan lisäämällä sivun numeron
jälkeen kirjain esim. 162a, 162b, 162c, ... Huomautus sarakkeeseen lisätään kuvan numero. Puuttuvat sivunumerot 
merkataan siten että jos juttu loppuu kesken jatkumatta seuraavalla sivulla kirjataan puuttuva sivunumero 'Sivu' sarakkeeseen ja 'Huom.' sarakkeeseen maininta "Sivu jäänyt kuvaamatta tai puuttuu" tai jos juttu jatkuu seuraavalla sivulla luontevasti kirjataan puuttuva sivunumero 'Sivu' sarakkeeseen ja 'Huom.' sarakkeeseen maininta "Sivu puuttuu. Numerointi virhe"
   
 N:o Monesko juttu oli käräjillä. Jollei mainita, täytyy laskea. Juttunumero kirjataan aina, kun juttu vaihtuu
   
Arvo (stånd ) Arvo, ammatti tai sääty niin kuin se mainitaan. esim: Tuomari, lautamies, renki, vaimo
  Huom. esim. naapuri, ruodun osakas  voi merkitä huomautus sarakkeeseen tai voi jättää merkkaamatta
   
Etunimi Etunimi ja patronyymi niin kuin ne on kirjoitettu ( Huom. ei tarvitse normaallistaa )
   
Sukunimi Sukunimi niin kuin se on kirjoitettu. Eri muodoisa oleva samaa henkilöä tarkoitettaessa samalle riville pilkulla (,) erotettuina 
  Tähän kirjataan myös johdetut sukunimet esim: Staffan Lassi Tolosen poika kirjataan Staffan Etunimi sarakkeeseen, 
Tolonen Sukunimi sarakkeeseen  ja alkuperäinen muoto Huom. sarakkeeseen Staffan Lassi Tolosen poka. Sotilasnimi ja sukunimi merkitään taulukkoon eri riveille ja niiden huomautussarakkeisiin merkitään nimien muodostama kokonaisuus
   
Sukunimen normaalimuoto Sukunimen normaalimuoto eli nykyisin käytössä oleva muoto. Jollei okeaa muotoa ole tiedossa voi jättää pois
   
   
   
Kylä Sen kylän nimi, josta kyseinen henkilö on kotoisin. Kirjataan alkuperäisessä asussa
Tähän voi kirjata myös muut paikan nimet, jotka jutussa esiintyvät, kukin omalle rivilleen
   
Huom. Kommentti rivillä olevista tiedoista tarvittaessa. Esim. heikko luettavuus, henkilöön liittyvät kommentit

Sivu päivitetty 02.10.2010