Kuva: Mikrofilmirulla FR 1611 Savolax sockenkartor 1748 - 1757